Over de mantelzorgtest

De Mantelzorgtest geeft inzicht in hoeveel tijd en energie mantelzorg kost. En of er nog genoeg tijd over is voor ontspanning, werk en andere verplichtingen. Ook helpt de Mantelzorgtest met een persoonlijk hulpaanbod: van praktische tips tot mogelijkheden om hulp in te schakelen.

De Mantelzorgtest is ontwikkeld door zorgverzekeraar CZ, met medewerking van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Naast de landelijke CZ mantelzorgtest  zijn er ook regionale varianten:

Deze regionale varianten zijn gemaakt in samenwerking met gemeenten en lokale zorginstellingen. Het hulpaanbod bevat ook lokale diensten. Dit aanbod wordt in de toekomst verder uitgebreid.

Ruim 1 op de 5 inwoners in de gemeente Moerdijk is mantelzorger. Van deze groep is 10% zwaarbelast.

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naast. Als gemeente samen met onze partners zoals Mantelzorg Moerdijk en zorgverzekeraar CZ hebben we groot respect voor onze mantelzorgers. We willen dan ook graag de mantelzorgers ondersteunen waar nodig.

Als gemeente Moerdijk bevelen wij u de Mantelzorgtest aan. Door de test krijgt u inzicht waarin u ondersteund zou willen worden door ons of één van de andere partners. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij administratieve taken of huishoudelijke taken. Met deze ondersteuning willen we voorkomen dat u overbelast raakt als mantelzorger of dat de ervaren overbelasting wordt verlicht. We zijn er immers allemaal bij gebaat dat mantelzorgers de zorg aan hun naaste kunnen blijven aanbieden.